Referenssit

Kirk­ko­num­mi

Eco­lu­tion ope­roi ja pilo­toi Äly­käs­tä Bio­reak­to­ria Kirk­ko­num­mel­la vuo­den 2016 aika­na. Suez, Euroo­pan suu­rin ympä­ris­tön­huol­to­y­ri­tys, toi­mit­taa yhteis­työ­kump­pa­ni­na kau­pal­lis­ta bio­jä­tet­tä Bio­reak­to­riin.

Kirk­ko­num­men Bio­reak­to­ri on mer­kit­tä­vä kau­pal­li­nen saa­vu­tus Eco­lu­tio­nil­le ja yhteis­työ­kump­pa­ni Suezil­le. Bio­reak­to­riin voi­daan ajaa eri­lai­sia bio­jä­te­vir­to­ja. Bio­reak­to­rin mak­si­mi­ka­pa­si­teet­ti voi­daan toden­taa. Lop­pu­tuo­te­ja­los­teen ravin­ne­pi­toi­suu­det voi­daan ana­ly­soi­da. Bio­reak­to­rin ope­roin­ti­kus­tan­nuk­set voi­daan toden­taa.