Uutiset

Uusi hallitus

Maa­lis­kuun lopus­sa pide­tys­sä yhtiö­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin yhtiön hal­li­tuk­seen vali­ta Oscar Ander­sin, Tane­li Has­si­nen  ja Tii­na Pii­ra. Hal­li­tus valit­si jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan puheen­joh­ta­jak­si Tane­li…

Pilotreaktori

Pilot­reak­to­ria tes­tat­tiin huh­ti­kuus­ta loka­kuul­le 2016. Tes­tia­jois­sa var­men­net­tiin reak­to­rin toi­mi­mi­nen todel­li­sel­la bio­jät­teel­lä. Vii­py­mä­ai­ka oli par­ham­mil­laan vain 7 vuo­ro­kaut­ta. Käsi­tel­lyn jät­teen “rejek­ti”…

Ecolutionin uusi hallituskokoonpano

Eco­lu­tio­nin hal­li­tus­ko­koon­pa­noon on tul­lut muu­tok­sia. Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Tane­li Has­si­nen. Uusi­na jäse­ni­nä hal­li­tuk­seen ovat tul­leet Oscar Ander­sin sekä Pasi Hima­nen.

Taneli Hassinen Ecolutionin hallituksen puheenjohtajaksi

Leh­dis­tö­tie­do­te 19.4.2016 Tane­li Has­si­nen Eco­lu­tio­nin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si Taa­le­ri Oyj:n vies­tin­tä­joh­ta­ja Tane­li Has­si­nen on valit­tu kier­to­ta­lou­teen eri­kois­tu­neen start-up-yri­tys Eco­lu­tion Oy:n hal­li­tuk­sen…

Rahoitus- ja liikkeenjohdon osaamista hallitukseen

Hen­rik Ander­sin tuo lisää rahoi­tus- ja liik­keen­joh­don osaa­mis­ta Eco­lu­tion hal­li­tuk­seen. Hen­rik Ander­si­nil­la on mm. koke­mus­ta rahoi­tus­yh­tiön kas­vat­ta­mi­ses­ta start-up koko­luo­kas­ta suu­rek­si…

Mahdollisuus osallistua Ecolution osakeantiin

Nyt on hyvä mah­dol­li­suus osal­lis­tua Eco­lu­tion osa­kean­tiin. Eco­lu­tion vah­vis­taa rahoi­tus­ta par­hail­laan osa­kean­nil­la ulko­puo­li­sil­le sijoit­ta­jil­le. Osa­kean­nil­la vuo­den 2015 aika­na hae­taan yhteen­sä…

Ecolution siirtynyt uuteen vaiheeseen – pilottireaktorin rakentamiseen

Eco­lu­tion on kerän­nyt äsket­täin 250.000€ pää­omaa enke­li­si­joit­ta­jil­ta. Lisäk­si Tekes on myön­tä­nyt Eco­lu­tio­nil­le 460.000€ tuo­te­ke­hi­tys­lai­nan. Eco­lu­tion on siir­ty­nyt yhtiö­nä uuteen vai­hee­seen…

Ecolution Oma Yritys 2015 pitching kilpailun voittoon

CEO Teu­vo Timis­jär­vi voit­ti Oma Yri­tys 2015 pitc­hing (5 min his­si­pu­he, lyhyt esi­tys sijoit­ta­jil­le) kil­pai­lun Hel­sin­gis­sä Wan­has­sa Sata­mas­sa 18.3.2015. Pal­kin­to­jen lisäk­si…
Valitse vuosi
asd Basd